Kosenie,            čistenie  pozemkov, záhradnícke práce.