Jozef Dráfi     IČO 40350231

      T.G. Masaryka 37  940 02  Nové Zámky

 Katarína Dráfiová  IČO 53393660     

Jazdecká 9  940 02  Nové Zámky 

      mobil : 0908 159 115 

(ak práve pracujeme a nevieme dvihnúť telefón, zavoláme späť ) 

e-mail - drafijozo@gmail.com