Jozef Dráfi     IČO 40350231
 Katarína Dráfiová  IČO 53393660

              T.G.Masaryka 37   940 02 Nové Zámky 

      mobil : 0908 159 115 

(ak práve pracujeme a nevieme dvihnúť telefón, zavoláme späť ) 

e-mail - drafijozo@gmail.com