Kosenie udržiavaných trávnatých plôch     

do 1000 m2 - od 0,05 Eur/m2

nad 1000m2 - od 0,04 Eur/m2

Ceny sú orientačné. Cena závisí od členitosti a vlastností terénu (svah, rovina), od množstva prekážok v trávniku (napr. stromy, kvetinové záhony, skalky, ozdobné predmety v záhrade a pod. )

Kosenie vyššej trávy a buriny 

cena kosenia - od 0,05 Eur/m2

Uvedená cena sa vzťahuje na rovinaté pozemky bez znečistenia (stavebný odpad, haluze, konáre, kamene a pod.)  Ostatné pozemky cena dohodou.

Cena za pohrabanie pokosenej trávy a burín + 0,02 Eur/m2  v závislosti od výšky a množstva buriny (v prípade záujmu po kosení bubnovou kosačkou, krovinorezom, vyžínačom)

Ak sa kosí mulčovačom (rotačným alebo cepákovým), burina je rozdrvená na malé kúsky a nie je potrebné jej hrabanie, pretože sa rýchlo rozloží.

Kosenie silne zarasteného pozemku 

hustou, vysokou, hrubou burinou, dlho nekosený pozemok, znečistený pozemok (napr. stavebným odpadom)

od 0,10 Eur/m2

- v závislosti od hustoty a druhu porastu, terénu, veľkosti pozemku

Cena za pohrabanie pokosenej trávy a burín           od 0,02 Eur/m2 do 0,04 Eur/m2 v závislosti od výšky a množstva buriny

Údržba a úprava predzáhradiek bytových domov 

"Burina Vám začína prerastať cez hlavu a nedarí sa Vám zorganizovať brigádu? Spoľahnite sa na KOSU - upravíme Vám predzáhradku za najlepšiu cenu."

Cenová kalkulácia bude vypracovaná podľa plánovaných prác. 

Celoročná / jednorázová údržba zelene, záhrad, dvorov a plôch firiem, spoločností, školských, predškolských zariadení...


Cenové ponuky budú vypracované na základne objednaných prác . 

Strihanie živých plotov a solitérov 

do výšky 1,5 m - od 0,80 Eur do 1,00 Eur/bm
do výšky 2,5 m - od 1,00 Eur do 1,40 Eur/bm  
nad výšku 2,5 m - od 1,40 Eur/bm

solitéry od 10 Eur/ks

(ceny závisia od druhu a šírky živého plotu, zložitosti terénu, veľkosti solitéru, zložitosti strihu atď. ) Uvedená cena je cena za bežný meter jednej strany živého plotu, vrátane vrchnej časti.

Založenie trávnika výsevom

od 1,70 Eur/m2 -
do 2,50 Eur/m2

cena zahŕňa základné terénne úpravy-odburinenie, vyrovnávanie terénu, vyčistenie plochy od kameňov, bio odpadu a pod., valcovanie, trávne osivo a štartovacie hnojivo)                                    

-cena je orientačná, konečná cena závisí od náročnosti terénnych úprav, druhu osiva, hnojiva a pod. Cena nezahŕňa odvoz odpadu.

Objednanie dosevu trávneho osiva  pri zlom, nesúvislom vzídení osiva z objektívnych dôvodov (nesprávna zálievka - vyplavenie, usušenie naklíčeného osiva, vyzobanie vtáctvom...)

0,20 Eur /m2

Objednanie chemického postreku proti burinám v novozaloženom trávniku (najskôr po prvých troch až štyroch koseniach)

0,25 Eur/m2

Pokládka trávnikového koberca

Ceny sú vypracované individuálne pre každého zákazníka

Orientačná cena je cca 10 Eur/m2

Cena zahŕňa základné terénne úpravy, trávnikový koberec, sieťku proti krtkom, hnojivo, valcovanie trávnika, dovoz trávnikového koberca (pozn. množstvo koberca a cena za  jeho dovoz môže zvýšiť konečnú cenu  v závislosti od miesta realizácie).

Pás trávnikového koberca (m2)  = 250cm x 40cm = cca 25kg 

1 paleta koberca = 50m2 = cca 1250 kg (v závislosti od vlhkosti)

Vyrovnanie terénu

Príprava terénu na ďalšie práce ako sú napr. - výsev trávnika, pokládka trávnikového koberca, výsadba záhonov a pod.

od 1,20 Eur/m2 do 1,70 Eur/m2 

Cena zahŕňa základné terénne úpravy - odburinenie, vyčistenie plochy od bio odpadu, kameňov a pod, rotavátorovanie, valcovanie, hrabanie, vyrovnanie terénu - plocha bude pripravená na ďalšie práce

Cena je orientačná v závislosti od náročnosti práce

Cena nezahŕňa odvoz odpadu 

Rekultivácia existujúcich trávnikov

Pri rekultivácii trávnika sa podľa aktuálneho stavu trávnika vykonávajú nasledovné činnosti - chemické odburinenie, chemické odstránenie machu, kosenie, vyčesanie plste a machu, dosev osiva, zarovnávanie, valcovanie, hnojenie, zasypanie substrátom atď.... Cenová ponuka bude vypracovaná podľa aktuálneho stavu trávnika a jeho potrieb pri rekultivácii.

Priemerná cena rekultivácie trávnika sa pohybuje od 1,50 Eur/m2 v závislosti od vykonaných prác.(Cena nezahŕňa trávnikový substrát)

Prečesanie trávnika-odstránenie trávnej plsti, machu (vertikutátorom)


vertikutácia - 0,15 Eur/m2

kosenie pred vertikutáciou - 0,05 Eur/m2

- pred prečesaním je potrebné trávnik okosiť, pri kosení nami sa počíta cena za kosenie 0,05 Eur/m2 

(cena zahŕňa prečesanie v dvoch kolmých smeroch, zber a uloženie plsti na jedno miesto, nezahŕňa odvoz bio materiálu) 

Hnojenie trávnika 

od 0,15 Eur/m2 -
do 0,25 Eur/m2
cena závisí od druhu použitého hnojiva, 
hnojivo v cene.

Odburinenie trávnatých plôch selektívnym herbicídom

Cena od 0,25 Eur/m2

 cena závisí od množstva buriny v trávnatej ploche

Odburinenie záhrad, plôch a pozemkov 

Chemickým postrekom (totálnym herbicídom)

od 0,15 Eur/m2

(cena závisí od množstva buriny, použitého postreku, postrek v cene)

Mechanické od 0,50 Eur/m2

 Výrez náletových drevín

veľkoplošný výrez od 0,99 Eur/m2 - do 1,50 Eur/m2

kusový výrez od 5 Eur/ks

cena je orientačná 

cena závisí od hustoty a druhu porastu, členitosti terénu, znečistenie terénu a pod. 

pri kusovom výreze od  obvodu kmeňa, výšky a druhu dreviny...

(cena zahŕňa výrez a uloženie drevín na jedno miesto)

Drvenie konárov do priemeru 8 cm

  30 Eur / hod

  resp. cena za úkol podľa dohody 


Výrub stromov a orezanie konárov

obvod kmeňa / cena 

do 60cm/od 40Eur       do 140cm/od 80Eur

do 80cm/od 50Eur       do 160cm/od 90Eur

do 100cm/od 60Eur      do 180cm/od 100Eur

do 120cm/od 70Eur       do 200cm/od 110Eur

(cena zahŕňa vypílenie stromu, napílenie na menšie kusy a uloženie dreva, konárov na jedno miesto..)

-ceny sú orientačné, konečná cena závisí od náročnosti výrubu (zložitý terén, vzdušné vedenie, blízkosť stavieb, plotov, rozvetvenie stromu a pod.

Odstraňovanie koreňov po výrube stromov, vyrezaní kríkov atď... 

Od 40 Eur/ koreň

-cena je orientačná, v závislosti od veľkosti koreňa, druhu stromu, náročnosti vykopania a odstránenia. 

Cena nezahŕňa odvoz koreňa.

Manuálne porýľovanie pozemku 

od 0,30 Eur/m2 - do 0,40 Eur/ m2

(v závislosti od kvality a vlastností terénu)


Použitie kultivátora - rotavátora

od 0,30 Eur/m2 - do 0,40 Eur /m2

(v závislosti od kvality a vlastností terénu)

Príprava palivového dreva 

30 Eur/ hod

cena zahŕňa napílenie dreva na požadovaný rozmer, naštiepanie a uloženie na určené miesto

25 Eur / hod

cena zahŕňa napílenie dreva na požadovaný rozmer

Ceny sú orientačné. Každému zákazníkovi je vypracovaná individuálna cenová ponuka.

Cenník platný od 1.1.2021