Kosenie udržiavaných trávnatých plôch     

od 0,06 Eur/m2

Cena je orientačná. Cena závisí od členitosti a vlastností terénu (svah, rovina), od množstva prekážok v trávniku (napr. stromy, kvetinové záhony, skalky, ozdobné predmety v záhrade a pod. )

Kosenie vyššej trávy a buriny 

cena kosenia - od 0,07 Eur/m2

Uvedená cena sa vzťahuje na rovinaté pozemky bez znečistenia (stavebný odpad, haluze, konáre, kamene a pod.)  Ostatné pozemky cena dohodou.

Cena za pohrabanie pokosenej trávy a burín + 0,04 Eur/m2  v závislosti od výšky a množstva buriny (v prípade záujmu po kosení bubnovou kosačkou, krovinorezom, vyžínačom)

Ak sa kosí mulčovačom (rotačným alebo cepákovým), burina je rozdrvená na malé kúsky a nie je potrebné jej hrabanie, pretože sa rýchlo rozloží.

Kosenie silne zarasteného pozemku 

hustou, vysokou, hrubou burinou, dlho nekosený pozemok, znečistený pozemok (napr. stavebným odpadom), bez náletových drevín.

od 0,10 Eur/m2

- v závislosti od hustoty a druhu porastu, terénu, veľkosti pozemku

Cena za pohrabanie pokosenej trávy a burín           od 0,04 Eur/m2 v závislosti od výšky a množstva buriny

Údržba a úprava predzáhradiek bytových domov 

"Burina Vám začína prerastať cez hlavu a nedarí sa Vám zorganizovať brigádu? Spoľahnite sa na KOSU - upravíme Vám predzáhradku za najlepšiu cenu."

Cenová kalkulácia bude vypracovaná podľa plánovaných prác. 

Celoročná / jednorázová údržba zelene, záhrad, dvorov a plôch firiem, spoločností, školských, predškolských zariadení...


Cenové ponuky budú vypracované na základne objednaných prác . 

Strihanie živých plotov a solitérov 

do výšky 1,5 m - od 1,00 Eur 
do výšky 2,5 m - od 1,20 Eur  
nad výšku 2,5 m - od 1,40 Eur

solitéry od 10 Eur/ks

(ceny závisia od druhu a šírky živého plotu, zložitosti terénu, veľkosti solitéru, zložitosti strihu atď. ) Uvedená cena je cena za bežný meter jednej strany živého plotu, vrátane vrchnej časti.

Založenie trávnika výsevom

od 3,00 Eur/m2 
cena zahŕňa základné terénne úpravy-odburinenie, vyrovnávanie terénu, vyčistenie plochy od kameňov, bio odpadu a pod., valcovanie, trávne osivo a štartovacie hnojivo)                                    

-cena je orientačná, konečná cena závisí od náročnosti terénnych úprav, druhu osiva, hnojiva a pod. Cena nezahŕňa odvoz odpadu.

Objednanie dosevu trávneho osiva  pri zlom, nesúvislom vzídení osiva z objektívnych dôvodov (nesprávna zálievka - vyplavenie, usušenie naklíčeného osiva, vyzobanie vtáctvom...)

od 0,30 Eur /m2

Objednanie chemického postreku proti burinám v novozaloženom trávniku (najskôr po prvých troch až štyroch koseniach)

od 0,30 Eur/m2

Pokládka trávnikového koberca

Ceny sú vypracované individuálne pre každého zákazníka

Orientačná cena je od 13 Eur/m2

Cena zahŕňa základné terénne úpravy, trávnikový koberec, sieťku proti krtkom, položenie koberca, valcovanie trávnika
cena nezahŕňa dovoz trávnikového koberca

Cena závisí aj od náročnosti terénnych úprav.

Vyrovnanie terénu

Príprava terénu na ďalšie práce ako sú napr. - výsev trávnika, pokládka trávnikového koberca, výsadba záhonov a pod.

od 1,50 Eur/m2

Cena zahŕňa základné terénne úpravy - odburinenie, vyčistenie plochy od bio odpadu, kameňov a pod, rotavátorovanie, valcovanie, hrabanie, vyrovnanie terénu - plocha bude pripravená na ďalšie práce

Cena je orientačná v závislosti od náročnosti práce

Cena nezahŕňa odvoz odpadu 

Rekultivácia existujúcich trávnikov

Pri rekultivácii trávnika sa podľa aktuálneho stavu trávnika vykonávajú nasledovné činnosti - chemické odburinenie, chemické odstránenie machu, kosenie, vyčesanie plste a machu, dosev osiva, zarovnávanie, valcovanie, hnojenie, zasypanie substrátom atď.... Cenová ponuka bude vypracovaná podľa aktuálneho stavu trávnika a jeho potrieb pri rekultivácii.

Priemerná cena rekultivácie trávnika sa pohybuje od 1,90 Eur/m2 v závislosti od vykonaných prác.(Cena nezahŕňa trávnikový substrát)

Prečesanie trávnika-odstránenie trávnej plsti, machu (vertikutátorom)


vertikutácia - 0,30 Eur/m2

kosenie pred vertikutáciou - 0,05 Eur/m2

- pred prečesaním je potrebné trávnik okosiť, pri kosení nami sa počíta cena za kosenie 0,05 Eur/m2 

(cena zahŕňa prečesanie v dvoch smeroch, zber a uloženie plsti na jedno miesto, nezahŕňa odvoz bio materiálu) 

Hnojenie trávnika 

od 0,30 Eur/m2 
cena závisí od druhu použitého hnojiva, 
hnojivo v cene.

Odburinenie trávnatých plôch selektívnym herbicídom

Cena od 0,30 Eur/m2

 cena závisí od množstva buriny v trávnatej ploche

Odburinenie záhrad, plôch a pozemkov 

Chemickým postrekom (totálnym herbicídom)

od 0,30 Eur/m2

(cena závisí od množstva buriny, použitého postreku, postrek v cene)

Mechanické od 0,60 Eur/m2

 Výrez náletových drevín

veľkoplošný výrez od 1,30 Eur/m2 

kusový výrez od 5 Eur/ks

cena je orientačná, presná kalkulácia po terénnej obhliadke

cena závisí od hustoty a druhu porastu, členitosti terénu, znečistenie terénu a pod. 

pri kusovom výreze od  obvodu kmeňa, výšky a druhu dreviny...

(cena zahŕňa výrez a uloženie drevín na jedno miesto)

Drvenie konárov do priemeru 8 cm

  40 Eur / hod

  resp. cena za úkol podľa dohody 


Výrub stromov a orezanie konárov

obvod kmeňa / cena 

do 60cm/od 40Eur       do 140cm/od 80Eur

do 80cm/od 50Eur       do 160cm/od 90Eur

do 100cm/od 60Eur      do 180cm/od 100Eur

do 120cm/od 70Eur       do 200cm/od 110Eur

(cena zahŕňa vypílenie stromu, napílenie na menšie kusy a uloženie dreva, konárov na jedno miesto..)

-ceny sú orientačné, konečná cena závisí od náročnosti výrubu (zložitý terén, vzdušné vedenie, blízkosť stavieb, plotov, rozvetvenie stromu a pod.

Odstraňovanie koreňov po výrube stromov, vyrezaní kríkov atď... 

Od 50 Eur/ koreň

-cena je orientačná, v závislosti od veľkosti koreňa, druhu stromu, náročnosti vykopania a odstránenia. 

Cena nezahŕňa odvoz koreňa.

Manuálne porýľovanie pozemku 

od 0,40 Eur/m2 

(v závislosti od kvality a vlastností terénu)


Použitie kultivátora - rotavátora

od 0,30 Eur/m2 

(v závislosti od kvality a vlastností terénu)

Príprava palivového dreva 

35 Eur/ hod

cena zahŕňa napílenie dreva na požadovaný rozmer, naštiepanie a uloženie na určené miesto

30 Eur / hod

cena zahŕňa napílenie dreva na požadovaný rozmer

Ceny sú orientačné. Každému zákazníkovi je vypracovaná individuálna cenová ponuka.

Cenník platný od 01.01.2024