Neprehliadnite :

Terénne obhliadky a cenová kalkulácia v rámci Nových Zámkov                         - zdarma

Cena za dopravu v NZ - zdarma
Cena za dopravu  mimo NZ                        0,60 Eur/km,
             (alebo dohodou)  

Cena za odvoz pokosenej trávy  a drobného zeleného odpadu 120l vrece/2,00 Eur, (prípadne dohodou)


Cena za odvoz bio odpadu v objemnom množstve - dohodou  

Poistenie zodpovednosti za škodu

Neplatca DPH