Neprehliadnite :

Terénne obhliadky a cenová kalkulácia v rámci NZ - zdarma

Cena za dopravu na miesto prác v NZ - zdarma

Cena za dopravu na miesto prác mimo NZ 0,50 Eur/km (počíta sa len cesta tam)

Cena za odvoz pokosenej trávy a drobného zeleného odpadu 120l vrece / 1Eur,


Cena za odvoz bio odpadu v objemnom množstve - dohodou  

Poistenie zodpovednosti za škodu

Neplatca DPH